νέμω

νέμω
νέμω
deal out
pres subj act 1st sg
νέμω
deal out
pres ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • νεμῶ — νέμω deal out fut ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νέμω — (ΑΜ νέμω) 1. διαμοιράζω, μοιράζω, διανέμω, απονέμω («Ζεὺς νέμων εἰκότως ἄδικα μὲν κακοῑς, ὅσια δ ἐννόμοις», Αισχύλ.) 2. μέσ. νέμομαι κατέχω κάτι και τό εκμεταλλεύομαι για δική μου ωφέλεια, καρπώνομαι, απολαμβάνω κάτι («περὶ τῶν ἐν τῇ ἀντιπέρας… …   Dictionary of Greek

  • νέμον — νέμω deal out pres part act masc voc sg νέμω deal out pres part act neut nom/voc/acc sg νέμω deal out imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) νέμω deal out imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νενεμημένα — νέμω deal out perf part mp neut nom/voc/acc pl νενεμημένᾱ , νέμω deal out perf part mp fem nom/voc/acc dual νενεμημένᾱ , νέμω deal out perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νέμεσθε — νέμω deal out pres imperat mp 2nd pl νέμω deal out pres ind mp 2nd pl νέμω deal out imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νέμετε — νέμω deal out pres imperat act 2nd pl νέμω deal out pres ind act 2nd pl νέμω deal out imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νέμῃ — νέμω deal out pres subj mp 2nd sg νέμω deal out pres ind mp 2nd sg νέμω deal out pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νειμαμένων — νέμω deal out aor part mid fem gen pl νέμω deal out aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νειμάμενον — νέμω deal out aor part mid masc acc sg νέμω deal out aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νειμάντων — νέμω deal out aor part act masc/neut gen pl νέμω deal out aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”